ZNAK SR MVRR SR MVRR SR EZUS Slovak English

Priložené dokumenty

            

Posledná aktualizácia:

2009-02-11

Vyhľadávanie podľa:

Názvu zoskupenia
Sídla e.z.ú.s.
IČO
Dátumu registrácie

Dokumenty

Priložené dokumenty

    
1. Legislatíva
1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS)
2. Regulation (EC) No 1082/2006 of the European Parliament and of the Council on a European grouping of territorial cooperation (EGTC)
3. Zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
4. Act No 90/2008 Coll. on a European grouping of territorial cooperation and on the amendment of Act No 540/2001 Coll. on state statistics, as amended
5. Česká republika - národná úprava
6. Maďarská republika - národná úprava
7. Poľská republika - národná úprava
2. Tlačivá
1. Návrh na zápis európskeho zoskupenia územnej spolupráce do registra vedeného MVRR SR
2. Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom zoskupení územnej spolupráce do registra vedeného MVRR SR
3. Návrh na výmaz zapísaného európskeho zoskupenia územnej spolupráce z registra vedeného MVRR SR
3. Najčastejšie otázky
4. Ďalšie informácie
EGTC - Committe of the Regions
INTERACT - EGTC
5. Kontaktné údaje
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Prievozská 2/B Bratislava 825 25
Mgr. Jana Feninová
Telefónne číslo: : +421 2 58317 276
Fax: : +421 2 58317 578
e-mail: : ezus@build.gov.sk
            

© 2008 ADEONA All Rights Reserved