Na základe uznesenia vlády SR č. 54/2010 bude dňa 30.6.2010 ukončená aktualizácia webového obsahu !
skoč      
Logo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR  
Dnes je Piatok, 04.09.2015
Štátna stavebná správa a územné plánovanie > Aktuality

Aktuality14.05.2010
24.02.2010
Odbor štátnej stavebnej správy aúzemného plánovania Ministerstva výstavby aregionálneho rozvoja SR, ktorý je ústredným orgánom ...
21.01.2010
02.12.2009
Ministerstvo výstavby aregionálneho rozvoja SR oznamuje, že na základe Výnosu MVRR SR z8. augusta 2005 č. MVRR-2005-3856/38753-41:1809/M oposkytovaní dotácie na ...
29.09.2009
07.09.2009
22.06.2009
Zmeny adoplnky č. 1 Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, odbor štátnej stavebnej správy a územného ...
15.06.2009
15.04.2009
Odbor štátnej stavebnej správy aúzemného plánovania Ministerstva výstavby aregionálneho rozvoja SR, ktorý je ústredným orgánom ...
29.01.2009
začiatok  prvá strana     01   02   03     na nasledujúcu stranu  na poslednú stranu
Vyhľadávanie


| | 1 prístupov na stránku