Na základe uznesenia vlády SR č. 54/2010 bude dňa 30.6.2010 ukončená aktualizácia webového obsahu !